PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: kr. 4,00 til vandværket samt kr. 6,13 i statsafgift plus moms ialt kr. 12,66, derudover vandledningsafgift til kommunen


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 85 liter pr. person pr. døgn (2009-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandets hårdhed er ca. 11 H grader, svarende til blødt vand


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: ja


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: ja med omtanke


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: ja, se også under VANDKVALITET


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Du kan ringe til formanden Per Sieg 29885119 eller vandværkets VVS montør: Erik Bach Hansen 86341032


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Hvis der er en målerbrønd så sider den i brønden, ellers er den placeret ved skel. Der er også normalt en stopventil hvor vandledningen går ind i huset.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: ja, der bliver regelmæssigt valg måler ud til stikprøvekontrol. Se også under VANDMÅLERE


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar:ja det er en god ide at aflæse måleren månedlig, for at kontrollere der ikke er et unormalt forbrug

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Kaj Erik Nielsen 86194666

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kontakt formanden f.eks. pr. e-mail: pk@sieg.dk, eller gå ind på dkvand.dk find Tranbjeggårdens Vandværk og meld flytning der.


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: At du er medejer af vandværket, og har ret til at møde op på den årlige generalforsamling og gøre din indflydelse gældende.


 

Vidste du at..

Vidste du at...