PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Udskiftning af målere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

 

Aktuelt


Driftsforstyrrelser:

Kære vandforbruger

Der bliver lukket for vandet i Tranbjerggårdens "gamle" forsyningsområde vest for naturstien torsdag den 07. juni 2018 kortvarigt indfor tidsrummet mellem kl 9.00 til kl 12.00, i forbindelse med omlægning af ledninger.

Vi beklager ulemperne dette måtte medføre. Hvis der kommer "sort" vand så lad det løbe til det er klart. Det er ikke sundheds skadeligt.


Resultatet af den seneste vandanalyse findes under VANDKVALITET, Seneste kvalitetskontrol.

Den ekstraordinære generalforsamling er afholdt og sammenlægningen med Boeslum Bakker Vandværk blev vedtaget.
For referat brug følgende link: Referat

2018-06-06

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Tranbjerggårdens Vandværk

Per Sieg

Bækholmen 31A

8400 Ebeltoft

Email:
kontakt@tranbjerggaardensvand.dk
mobil: 29 88 51 19