PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren er normalt placeret i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel, den kan ogås enkelte steder være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i huset – typisk i bryggerset.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
 

Aktuelt


Driftsforstyrrelser: Tirsdag kl 8.00 på grund af ledningsbrud er der ingen vand vest for naturstien, klar igen om et par timer.

På grund af ledningsarbejder bliver der lukket for vandet torsdag den 3. maj kl. 09.00 til 13.00, se vedlagte meddelelse

Resultatet af den seneste vandanalyse findes under VANDKVALITET, Seneste kvalitetskontrol.

Generalforsamlingen er afholdt, sammenlægning med Boeslum Bakker Vandværk blev enstemmig vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling er afholdt og sammenlægningen med Boeslum Bakker Vandværk blev vedtaget.
For referat brug følgende link: Referat

2018-05-02

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Tranbjerggårdens Vandværk

Per Sieg

Bækholmen 31A

8400 Ebeltoft

Email:
kontakt@tranbjerggaardensvand.dk
mobil: 29 88 51 19