PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren er normalt placeret i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel, den kan ogås enkelte steder være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i huset – typisk i bryggerset.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
 

Aktuelt


Driftsforstyrrelser:

Kære vandforbruger

Der bliver lukket for vandet i Tranbjerggårdens "gamle" forsyningsområde vest for naturstien torsdag den 07. juni 2018 kortvarigt indfor tidsrummet mellem kl 9.00 til kl 12.00, i forbindelse med omlægning af ledninger.

Vi beklager ulemperne dette måtte medføre. Hvis der kommer "sort" vand så lad det løbe til det er klart. Det er ikke sundheds skadeligt.


Resultatet af den seneste vandanalyse findes under VANDKVALITET, Seneste kvalitetskontrol.

Den ekstraordinære generalforsamling er afholdt og sammenlægningen med Boeslum Bakker Vandværk blev vedtaget.
For referat brug følgende link: Referat

2018-06-06

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Tranbjerggårdens Vandværk

Per Sieg

Bækholmen 31A

8400 Ebeltoft

Email:
kontakt@tranbjerggaardensvand.dk
mobil: 29 88 51 19