PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 2 boringer liggende ved vandværket, hvorfra der kan indvindes vand.

Fra de 2 boringer indvindes der årligt ialt 26.000 m3 vand.

 

Vandværket har en indvindings tilladelse på 38.000 m3.

Vandet hårdhed er ca. 11 H grader.


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.