PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Vandværket blev etableret 1962

Vandværket er den 1. april 2018 blevet lagt sammen med Boeslum Bakker Vandværk.
Vandværket blev stiftet i 1962, og blev placeret på Tranbjeggårdens mark tæt ved banen til Tustrup.
Der er også udarbejdet et skrift om vandværkets historie, klik på følgende link: Vandværkets første 50 år

I forbindelse med sammenlægningen med Boeslum Bakker Vandværker er der ændrede betalingsfrister som følger:
Slutafregning for 2017, sendes fra Tranbjerggårdens Vandværk betalingsfrist 1. maj 2018.
Desværre er det nødvendigt at ny tilmelde sig til Betalingsservice i forbindelse med den første opkrævning fra Boeslum.
1. aconto rate for 2018, sendes fra Boeslum Bakker Vandværk betalingsfrist 1. juni 2018.
2. aconto rate for 2018, sendes fra Boeslum Bakker Vandværk betalingsfrist 1. september 2018.

Der er lukket op for vandet fra Boeslum Bakker Vandværk onsdag den 21. marts 2018.

 

Derfor kan der forekomme misfarvning af vandet, som ikke er sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes at vandet nogen steder skal løbe den modsatte vej af hvad det plejer. Undgå så vidt muligt at bruge vaskemaskine og opvaskemaskine. 

Vi undskylder for de ulemper det kan medføre. 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden på tlf. 29 88 51 19.

 

 

Aktuelt


Driftsforstyrrelser: Tirsdag kl 8.00 på grund af ledningsbrud er der ingen vand vest for naturstien, klar igen om et par timer.

På grund af ledningsarbejder bliver der lukket for vandet torsdag den 3. maj kl. 09.00 til 13.00, se vedlagte meddelelse

Resultatet af den seneste vandanalyse findes under VANDKVALITET, Seneste kvalitetskontrol.

Generalforsamlingen er afholdt, sammenlægning med Boeslum Bakker Vandværk blev enstemmig vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling er afholdt og sammenlægningen med Boeslum Bakker Vandværk blev vedtaget.
For referat brug følgende link: Referat

2018-05-02