PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Vandværket blev etableret 1962

Vandværket blev stiftet i 1962, og blev placeret på Tranbjeggårdens mark tæt ved banen til Tustrup. I starten blev vandet hentet i forholdsvis lille dybde, men i 1983 blev boring 1 etableret til en dybde af 54 m. I 1992 blev Boring 2 etableret ca. 50 m fra Boring 1 til en dybde af 59 m. Begge boringer ender i kridt aflejringer.
I dag fremstår vandværket som et moderne vandværk med de 2 boringer, et trykfilter en rentvandsbeholder og 4 rentvandspumper. Alle pumper er frekvenskontrolleret og fjernovervåget.

Der er også udarbejdet et skrift om vandværkets historie, klik på følgende link: Vandværkets første 50 år

Vandværket forsyner ca. 320 forbruger i den nordøstlige del af Ebeltoft

Aktuelt


Driftsforstyrrelser:  Der har været afbrydelse i vandforsyningen den 22. juni omkring kl 15.00 på grund af fejl på elmåleren. Det kan give "brunt" vand, så lad vandet løbe til det er klart. Det er ikke sundhedsskadeligt.

Referat fra generalforsamling samt godkendt årsrapport findes under punktet OM VANDVÆRKET


Ekstraordinær generalforsamling er afholdt, vedtægtsændringen vedr. indkaldelse til generalforsamlingen er godkendt. Referat findes
under punktet OM VANDVÆRKET.

Resultat af den seneste vandanalyse kan ses under VANDKVALITET - seneste kvalitetskontrol.

Opdateret 2017-06-22.