PRINT SEND TIL EN VEN
Tranbjerggårdens Vandværk

Vandværket blev etableret 1962

Vandværket blev stiftet i 1962, og blev placeret på Tranbjeggårdens mark tæt ved banen til Tustrup. I starten blev vandet hentet i forholdsvis lille dybde, men i 1983 blev boring 1 etableret til en dybde af 54 m. I 1992 blev Boring 2 etableret ca. 50 m fra Boring 1 til en dybde af 59 m. Begge boringer ender i kridt aflejringer.
I dag fremstår vandværket som et moderne vandværk med de 2 boringer, et trykfilter en rentvandsbeholder og 4 rentvandspumper. Alle pumper er frekvenskontrolleret og fjernovervåget.

Der er også udarbejdet et skrift om vandværkets historie, klik på følgende link: Vandværkets første 50 år

Vandværket forsyner ca. 320 forbruger i den nordøstlige del af Ebeltoft

Aktuelt


Driftsforstyrrelser: Normal drift


Husk generalforsamling på Ebeltoft Park Hotel søndag den 12. marts 2017 kl 10.00.
Indkaldelsen kan hentes via følgende link INDKALDELSE.
Regnskab kan hentes via følgende link ÅRSRAPPORT.
Forslag til ændring af vedtægter kan hentes via følgende link VEDTÆGTER.

Opdateret 2017-02-02.